Eilkredit

0
822

Beth yw benthyciad brys?

Ein Eilkredit yn gredyd y gallwch gael eich talu'n gyflym, hynny yw, mewn ychydig oriau. Mae hon yn fater syml a chyflym iawn ac yn helpu llawer o bobl allan o sefyllfaoedd brys posibl.
Eto mae llawer yn gofyn eu hunain a yw credyd o'r fath yn ddifrifol. Gellir cadarnhau hyn gyda'r ateb Ie. Mae'r benthyciad myneg i'w gymharu â benthyciad rhandaliad, sydd fodd bynnag yn cael ei gyhoeddi a'i dalu'n gyflymach. Nid yw'r credyd yn gysylltiedig â phwrpas penodol.

Felly, mae gennych y swm am ddim o ddewis, yr hyn yr hoffech ei wneud. Telerau eraill y credyd hwn yw credyd myneg, credyd ar unwaith a chredyd mellt. Mae'r termau hyn wedi'u cysylltu'n gryf â nodweddion y benthyciad. Oherwydd bod y taliad yn cael ei wneud yn gyflym. Mae hyn yn arbennig o dda i fenthycwyr sydd angen arian cyflym a syml, tymor byr. Mae prosesu benthyciad o'r fath yn gyflym. Mae'r prosesau'n fyr ac mae'r brosesu yn syml ac yn gyflym. Mae'r broses fel arfer ar-lein. Gwneir cais yma. Caiff hyn ei wirio a'i gymeradwyo yn y rhan fwyaf o achosion. Yna mae'r arian eisoes wedi'i basio.

Y Credyd Mynediad mewn Cymhariaeth

O'i gymharu â benthyciad rhandaliad arferol, mae hyn yn llawer cyflymach a hyd yn oed yn fwy cymhleth. Yma, fel arfer, mae'n cymryd sawl diwrnod, os nad wythnosau hyd yn oed, nes bod gennych yr arian yn eich cyfrif. Mae hyn yn arbennig o ddrwg os oes gennych broblem ddifrifol y mae angen ei datrys yn gyflym. Er enghraifft, gellir talu ymweliad â'r deintydd yn gyflym ac yn hawdd.

Gellir gwneud cais am y benthyciad myneg yn gyflym a'i ddisodli yn gyflym. Mae benthyciadau y gellir eu had-dalu o fewn y dyddiau 30 nesaf. Fodd bynnag, mae amodau ad-dalu eraill hefyd yn bosibl. Bydd ad-daliad yn cael ei wneud o fewn y misoedd 120 nesaf. Mae hyn yn amrywio yn dibynnu ar y benthyciwr.

O'i gymharu â benthyciad rhandaliad arferol, mae hyn yn llawer cyflymach a hyd yn oed yn fwy cymhleth. Yma, fel arfer, mae'n cymryd sawl diwrnod, os nad wythnosau hyd yn oed, nes bod gennych yr arian yn eich cyfrif. Mae hyn yn arbennig o ddrwg os oes gennych broblem ddifrifol y mae angen ei datrys yn gyflym. Er enghraifft, gellir talu ymweliad â'r deintydd yn gyflym ac yn hawdd.

Sut mae'r gredyd yn edrych?

Mae'r benthyciad ar unwaith yn fenthyciad rhandaliad o'r enw. Yr unig wahaniaeth yw'r prosesu cais cyflym. Hyd nes y bydd anheddiad y benthyciad rhandaliad wedi'i gwblhau, mae'n cymryd fel y crybwyllwyd eisoes sawl wythnos. Mae hyn yn ymwneud â'r ffaith bod gwybodaeth Schufa, er enghraifft, yn cael ei gasglu a bod yn rhaid gwirio pethau pellach nes y gellir rhoi elw. Mae hyn yn edrych yn eithaf gwahanol mewn benthyciad cyfradd gyflym neu alwad mynegi.

Prosesu

Mae'r benthyciad brys fel rheol ar y we. Yma, rhaid cofnodi'r data personol ar ffurflen ar-lein. Mae'n arbennig o bwysig bod swydd a chyfochrog ar gael. Rhaid nodi'r rhain. Rhaid i'r benthyciwr gyflwyno ei incwm a'i dreuliau yn agored. Gallwch hefyd mewnosod eich swm dymunol yno. Gellir diffinio'r misoedd hefyd yn unigol, lle gallwch chi ad-dalu'r benthyciad. Dyma'r prif arwydd y mae'n rhaid ei wneud. Yna caiff y cais ei gyflwyno i'r benthyciwr trwy drosglwyddo ar-lein. Wedi hynny, mae'n rhaid ichi nodi eich hun, dyma'r pwynt olaf yn y benthyciad. Mae hyn yn gofyn am rai dogfennau y gallwch eu llwytho i fyny.

Ar y banc caiff y cais ei phrosesu ar unwaith. Felly, gellir cymeradwyo'r cais mor gyflym. Os yw'r archwiliad o'r dogfennau'n gadarnhaol, gallwch ddisgwyl y swm o fewn un diwrnod. Trosglwyddir hyn yn syth i'ch cyfrif.
Mae gwarantau, dau fenthycwr ac adneuon tymor penodol fel arfer yn gadarnhaol iawn ar gyfer benthyca. Serch hynny, nid oes eu hangen ar gyfer cymeradwyo'r benthyciad.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...