accessoriness

0
769

Beth yw affeithiwr?

Os ydych chi eisiau benthyca benthyciad, mae angen cyfochrog arnoch chi.

Felly mae'n rhaid ichi sicrhau'r benthyciad hwn. Mae'r banc eisiau cyfochrog penodol ar ei gyfer ac mae posibilrwydd y bydd meichiau neu forgais. Yn ogystal, gallwch hefyd gynnig addewid, os ydych chi am sicrhau'r credyd. Mewn unrhyw achos, dylech ymgynghori â'r ymgynghorydd banc i gael esboniad cliriach. Mae'r tri posibiliad yn dda, ond os ydych chi'n ystyried bod eiddo yn yr achos gwaethaf yn cael ei werthu i dalu am y gwerth credyd ac mae'r banc bob amser yn sefyll fel perchennog yn y gofrestr tir, yna nid yw mor wych. Byddwch yn cael darn cofrestr tir os byddwch chi'n gadael i rywun gofrestru fel ail berchennog.

Felly, gallwch weld yn gyflym faint o ddiogelwch sydd. Mae ar unrhyw un sy'n ceisio gwarant angen sefydliad a fydd yn cymryd y warant hon. Pwysig yn y accessoriness bob amser yn darparu digon o wybodaeth. Ni ddylai un dan unrhyw arwydd lofnodi rhywbeth glas-eyed. Mae hefyd yn bwysig cofio'ch adnoddau ariannol eich hun. Mae hyn yn gyflym yn ei gwneud hi'n glir a allwch chi fforddio benthyciad o'r fath o gwbl. Os nad ydych yn siŵr, byddwch yn sicr yn cael eich cynghori yn y banc. Nid yw'r rhwymedigaeth yn rhwymedigaeth i dalu, ond serch hynny, cofnodir contract, sy'n amlwg ar y taliad. Fel rheol, dim ond os oes gennych gyfochrog y byddwch yn cael benthyciad. Felly gallwch chi brynu tŷ newydd a chodi hyn yn uniongyrchol gyda morgais. Neu rydych chi'n gofyn am warant yn unig. Mae banciau ar gyfer hyn os nad ydych am gyfaddawdu cyfeillgarwch. Mae yna hefyd y posibilrwydd i ofyn am ffrindiau am warant.

Yn bennaf, fodd bynnag, mae un ymholiadau yn eu cylch teuluol eu hunain

Felly, mae'r gwneuthurwr yn wrych, sy'n elwa i'r banc. Mae'n bwysig bod y banc bob amser yn dod â'u harian yn ôl. Os na allwch dalu eich cyfraddau credyd, yna caiff y tŷ ei atafaelu. Neu mae'n rhaid i'r sawl a enwebodd ar eich cyfer ad-dalu'r benthyciad. Yn anffodus, nid yw'r gyfradd bellach yn berthnasol. Yn achos ategolion, cyrhaeddir y rhan fwyaf o'r cau. Rhaid diffinio'r term hwn yn gyntaf. Dylai un bendant roi gwybod i warantwr beth mae'n ei wneud. Dylai fod yn gallu gwneud ffrindiau gyda'r syniad. Felly mae derbyniad yn ffordd bwysig o fewn y system gredyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gallwch gysylltu â'ch cynghorydd banc. Yn bennaf mae'n ymwneud â pha bethau y gallwch eu defnyddio fel cyfochrog. Gall hyd yn oed geir neu nwyddau o ansawdd uchel eraill gael eu defnyddio.

Yn yr achos hwn, mae'r affeithiwr yn gysylltiedig ag atafaeliad. Wrth gwrs nid yn unig y mae'r ategolion yn chwarae rhan bwysig mewn pryniant tai. Hyd yn oed os ydych chi'n bwriadu cychwyn cwmni, daeth y tymor hwn i mewn i chwarae. Felly rydych chi'n ei weld, mae'n haws nawr nag erioed i reoli gydag arian. Serch hynny, rhaid cynllunio pob prosiect yn dda. Mewn unrhyw achos, mae gennych y manteision yn eich llaw a gallwch hefyd ddisgleirio. Dylech fod yn siŵr bod eich cynlluniau bob amser ar golofn da. Yn ogystal, mae diogelu credyd da bob amser yn werth chweil. Os ydych chi'n cadw'r swm benthyciad mor isel â phosibl o'r cychwyn cyntaf, gallwch ei dalu yn ôl yn gyflymach. Dim ond mewn argyfwng y dylech fenthyca arian o'r banc. Felly, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gwneud unrhyw beth yn anghywir ac yn gwybod yn eithaf cyflym yr hyn y mae'n rhaid i chi ei dalu'n ôl.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...