ariannu balŵn

0
905

Beth yw cyllido balŵn?

Yn achos balŵn gallwch chi gofio bob amser, byddwch bob amser yn talu fel cwsmer. Byddwch wedi gweld y math hwn o ariannu eisoes unwaith. Mae gwerthwyr ceir yn cynnig eu cwsmeriaid yn gyfraddau misol ffafriol iawn, cyfradd adneuo a chyfradd derfynol, sydd fel arfer yn ddrud iawn. Y gyfradd cau fawr hon yw pwynt troi y ariannu balŵn, oherwydd yma nid yw'r cwsmer fel arfer yn gwybod yn union beth sy'n digwydd. Ystyriwch unrhyw fath o ariannu yn union yr ydym yn chwilio am ddewisiadau amgen. Nid yw cyllido balŵn hefyd wedi'i marcio fel y cyfryw, ond gofynnir i chi fel cwsmer pan fyddwch yn dewis benthyciad gyda chredyd, yr hyn yr ydych yn ei gymharu mewn gwirionedd a pha mor bell rydych chi'n cael eich twyllo.

Y credyd rhandaliad lle rydych chi'n talu amdano heb ei wireddu

Mae poblogrwydd y benthyciad balŵn yn sicr yn dda. Nid yw hyn yn ymwneud â'r amodau ffafriol, ond yn hytrach gyda'r ffaith na chaiff mwy o biliau ei dalu o dan rai amodau ac mae'r cwsmer yn aml yn cael ei orchuddio. Mae'n ymwneud â chyllido balŵn a phrynu nwyddau defnyddwyr â phris uchel. Y cwestiwn cyntaf yn bennaf yw sut ydw i'n cyrraedd y nod ac sy'n pwy sy'n chwilio am bob cynnig yn y tŷ car? Heddiw, byddai'n syml iawn, diolch i'r ffôn smart a'r cysylltiad â'r Rhyngrwyd, ac mae hyn yn esbonio effaith seicolegol ariannu balŵn. Mae popeth yn edrych yn dda iawn, y rhandaliadau misol misol, y taliad i lawr sydd fel arfer ar ffurf cerbyd a ddefnyddir yn y rhan-gyfnewid ac yna'r gyfradd derfynol, sydd ond yn bell yn y dyfodol ar gyfer cyllido balŵn. Mae hyn yn disgrifio ffactorau llwyddiant benthyciad balŵn. Fodd bynnag, maent yn fwy deallus ac yn cyfrif, oherwydd bod cyfradd olaf y benthyciad balŵn yn cael ei dalu dros dymor cyfan y benthyciad ceir. Mae hynny'n golygu bod y gyfradd mor ddrud ac sy'n golygu bod yr arianniad balŵn gyfan yn ddrud. Felly, rhowch sylw i gredydau sydd â chyfradd cau terfynol a dyna'r cyllid balŵn hyn. Fe welwch y math hwn o ariannu nid yn unig mewn gwerthwyr ceir, oherwydd mae rhai banciau wedi arbenigo yn yr ariannu hwn. Dyma lawer o arian i'w ennill ac yn enwedig ar gyfraddau llog isel iawn, dylech ddefnyddio cymariaethau a defnyddio ariannu balŵn mewn achosion eithriadol yn unig. Mae benthyciadau rhandaliad â chyfraddau arferol yn ymddangos yn ddrud, ond yn gyffredinol maent yn rhatach o'u cymharu. Rydych chi'n arbed cannoedd o ewro gyda chyllid arferol a hefyd bydd eich banc yn ariannu'r car newydd i chi yn rhad. Hefyd, meddyliwch am y golled gwerth a dyma'r ffactorau a fydd yn achosi i fenthyciadau balŵn gael eu defnyddio'n fawr gan gwsmeriaid. Yn enwedig mewn cyfnodau o gyfraddau llog isel, nid yw llawer o ddefnyddwyr yn disgwyl cau a heb gredyd balŵn eto.

Ariannu balŵn a'r penderfyniad unigol

Mae benthyciadau gyda chyfradd cau uchel ar ddiwedd y tymor cyfan gyda chyfraddau llog, y mae un yn galw fel credyd balŵn. Nid yw'r dynodiad hwn yn swyddogol, ond mae'n ymwneud â chyllid benthyg neu benthyciad i ddefnyddwyr, y cyfeirir ati fel ariannu balŵn mewn cylchoedd arbenigol. Mae cyfraddau misol yn ymddangos yn ffafriol, ond maent yn gallu eu defnyddio hyd yn oed yn ystod y tymor, ond y gyfradd olaf yw'r busnes craidd y mae'r banciau hyn yn ei haeddu. Yma, mae'r aeddfedrwydd cyfan yn dwyn llog ac â swm y gyfradd cau. Rydych chi'n talu mwy a mwy na'r credyd rhandaliad arferol os byddwch chi'n dewis cyllido balŵn. Edrychwch am ddewisiadau amgen ac mae benthyciad rhandaliad eich banc â chyfraddau uwch, ond mae'n costio llai na chyllid balŵn. Felly, gallwch chi bob amser chwilio am ddewisiadau amgen i ariannu balŵn. Y cyfan sydd angen i chi ei wybod yw ei fod yn ariannu balŵn.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...