bag diaper

0
817
bag diaper

Mae rhieni arbennig yn ifanc yn gwerthfawrogi symudedd uchel yn enwedig. Erbyn hyn mae'n ofyniad sylfaenol yn y bywyd bob dydd treisgar iawn gyda phlentyn. Ond yn ystod blwyddyn gyntaf bywyd gyda'r genhedlaeth nesaf mae'n anodd bod yn symudol. Yn ogystal â'r diet arbennig, y mae'n rhaid iddo fod ar y ffordd, mae angen cael llawer o offer ar gyfer gofal y mae'n rhaid ei gymryd gyda chi. Mae yna bag diaper bob dydd yn gydymaith dda ar y ffordd. Mae ganddynt ystod eang o ofod ac maent yn gwisgo cysur. Sut mae'n rhaid i'r bag diaper delfrydol gael ei ddylunio?

Beth yw bag diaper?

Mae llawer o rieni yn gweld yn y bag diaper yn enwedig yn y flwyddyn gyntaf gyda'i babi, y babi pwysicaf. Mae'r bag hael hwn yn argyhoeddi gyda'i le hael. Mae digon o le ar gael ar gyfer yr holl ofynion dyddiol.
Mae rhai o'r pocedi lapio hefyd yn meddu ar danysgrif lapio, sy'n golygu bod y ffordd yn haws yn haws ar y ffordd. Mae'r gefnogaeth lapio fel arfer wedi'i wneud o blastig ac felly gellir ei olchi. Ar ben hynny, mae'r bag diaper yn cynnig strap cario cyfforddus. Mae nodweddion offer pellach yn nifer o bocedi y tu mewn i'r bag lle mae digon o le i drefniad clir o'r erthyglau gofal cysylltiedig. Mae'r adrannau'n ei gwneud hi'n haws cario diapers, deunyddiau toiled, poteli a chwpanau yfed. Yn ogystal, darganfyddwch yn y pacydd pac, teganau a dillad newidiol ar gyfer y hoff le bach. Yn ogystal â'r offer ar gyfer y plentyn, mae offer megis allweddi, sbectol haul, waled a ffôn symudol yn cael eu cadw'n ddiogel yn y pocedi allanol.
Oherwydd trefniant clir yr adrannau, gall rhieni hefyd ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnynt yn eu bandiau arddwrn gyda'u babi yn eu breichiau. Diolch i'r stribedi mawr, gellir cario'r bag yn weddol dros yr ysgwydd. Mae Henkel hefyd ar gael i'w gario â llaw. Mae yna hefyd gwregys am hongian y bag sy'n newid ar gadair gwthio'r gadair gwthio.
Mae bagiau newid mewn dylunio pram a modelau niwtral.
Mae gan y rhain y fantais y gellir defnyddio'r bagiau hefyd fel bagiau arferol pan fo'r plant yn fwy.
Yn ymarferol hefyd mae'r nifer o bynciau a'r pocedi mewnol hefyd yn hwyrach. Fel cydymaith cyffredinol, maent yn anhepgor ar daith gyda phlentyn, wrth siopa ac mewn swyddfeydd meddyg.
Mae gan fodelau ansawdd uchel hyd yn oed fod â gwresogydd blaidd integredig. Maent yn cadw'r llaeth, sy'n cael ei gymryd yn gynnes o'r cartref, yn gynnes am sawl awr. Gellir storio swigod babi hefyd yn y cynhwysydd thermo hwn.
Yn ymarferol iawn mae pacydd yn y bag diaper. Yma mae'r cysur bach yn barod i law bob amser.

Meysydd cais y tablau sy'n newid!

Mae'r bag diaper wedi'i ddylunio fel offeryn defnyddiol iawn ar gyfer y ffordd. Maent wedi eu cyfarparu'n gadarn ac yn ddiogel rhag tywydd. Maent hefyd yn difrodi deunyddiau gorau addas hyd yn oed tywydd gwlyb. Nid oes unrhyw ddiwrnod pan na fydd y bag newidiol yn cael ei ddefnyddio. Wrth siopa, tawelu neu hyd yn oed ymweld â meddyg, dim ond ei gario dros eich ysgwydd, gan fod y pocedi yn arbennig o gadarn ar yr ysgwydd. Mae'r chwiliad am y lle sy'n newid yn berffaith ar y ffordd wedi dod i ben. Oherwydd bod y pad gwynt yn gwarantu ardal lapio lân a gellir ei rolio a'i gadw'n gyflym. Mae bagiau sy'n newid yn cael eu gwneud o ddeunyddiau cadarn iawn.

Mae'r pecyn yn enfawr.

Mae'r rhan fwyaf o'r bagiau newidiol ar gael mewn motiffau plant clasurol, gyda phatrymau blodau a dyluniadau ymhelaeth. Yn ogystal â'r dyluniad, mae'r deunyddiau a ddefnyddir yn ffurfio amrywiaeth fawr yr ystod fawr. Yn y bôn, mae'r rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr yn defnyddio lledr ar gyfer y bag sy'n newid o ansawdd uchel, sy'n well gan dadau ifanc. Ar hyn o bryd mae tri amrywiad ar gyfer y poced droellog. Dyma'r bag negesydd, y bag lapio a'r bag mini-diaper.

Y Bag Massenger

Am hyn bag diaper mabwysiadwyd ffurf nodweddiadol y bag post drwy'r post. Mae hyn yn cynnwys y strap ysgwydd nodweddiadol. Diolch i'r strap ysgwydd hon gellir gwisgo'r bag hwn yn gyfforddus iawn ac mae'r ddwy law yn dal yn rhydd. Yn nodweddiadol ar gyfer y Bag Massenger
y dyluniad syml iawn iawn. Mae'n dangos o ymarferoldeb y golwg gyntaf ac yn darparu digon o le. Mae'r Bag Messenger wedi sefydlu ei hun fel dyluniad dewisol. Roedd y siâp cryno yn ei gwneud yn gydymaith delfrydol bob dydd. Yn ogystal â llawer o adrannau llai, mae yna ddau adran tu mewn mwy. Mae'r dyluniad syml yn bennaf yn addo defnydd hir iawn.

Y bag lapio

Mae'r Babybackpack wedi sefydlu ei hun dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig ymhlith rhieni ifanc iawn. Mae'n hawdd ei gario. Mae rhai o'r modelau hyd yn oed yn ei gwneud hi'n bosibl trosi'r pecyn lapio i mewn i fag lapio.
Mae bagiau pwysau lapio hefyd yn ddefnyddiol iawn pan fydd y rhai bach eisoes yn fwy. Gyda phlant bach nad oes angen babi arnyn nhw, mae'r ceffylau yn cynnig rhyddid symud mawr ar weithgareddau cyffredin. Mae'r sach wraparound yn cynnig y rhyddid braich gorau mewn unrhyw achos.

Bag newid bach

Mae'r Bag newid bach yn gyffyrddus ac yn atgoffa am fag llaw menywod mwy. Mae'n arbennig o gryno a bach. Mae'r bag diaper mini yn sicr yn addas ar gyfer teithiau busnes byr. Yn y fan hon, dim ond ychydig diapers a hufen y gellir ei storio. Nid oes mwy o le ynddo. Mae rhai gweithgynhyrchwyr yn cynnig y bag diaper mini i'r bag diaper mawr fel ychwanegol. Mae'r ddau gynllun yn cydweddu'n berffaith.

Gellir defnyddio'r bag diaper dylunydd am gyfnod hir!

Mae pwy sy'n gallu gwario'r arian ar gyfer bag diaper dylunydd, yn bleser mawr iawn. Oherwydd y gellir defnyddio'r bagiau hyn yn ddiweddarach fel bag siopa. Maent ar gael mewn dyluniadau chic iawn ac o weithgynhyrchwyr enwog.

Gall y bag newid carbiau babanod fod ynghlwm yn fawr â'r babi!

Er mwyn atodi'r bag i geir plant a chwaraeon, darperir botymau gwthio. Mae'r bagiau yn cael eu rhwymo i'r pushbuckle. Yn y cyfamser, prynir sawl pram gyda bag integredig. Yna caiff ei gydlynu gyda'r stroller. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r maint fel na ellir defnyddio'r bag hwn gyda model pram gwahanol. Fel arfer nid yw'r gofod newid hwn yn cael y gofod y mae ei hangen ar rieni.
Mae rhai gweithgynhyrchwyr yn cynnig bagiau diaper gwahanol i ddiwallu eu hanghenion.

Meini prawf prynu ar gyfer y bag diaper

1. Y deunydd

Mae'r deunydd a ddefnyddir ar gyfer ansawdd y bag diaper yn benderfynol yn ogystal â'r prosesu. Mae gweithgynhyrchwyr wedi dod o hyd i atebion gwahanol iawn. Fel arfer mae bagiau o ansawdd uchel yn cael eu gwneud o ledr. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o fagiau diaper rhad yn cael eu gwneud o polyester. Mae cyfuniadau â chotwm, microfibre a neilon hefyd ar gael ac mae ganddynt rai manteision. Mae gan Polyester, er enghraifft, oes hir.
Yn yr haf, mae bagiau lledr a cotwm diaper yn ddefnyddiol iawn. Wrth brynu, edrychwch am ddeunyddiau dirt a gwrth-ddŵr. Mae deunyddiau swyddogaethol yn gwneud glanhau yn haws. Mae llawer o fagiau diaper yn beiriant golchi. Rhaid i'r deunyddiau fod mor gadarn â phosib. Rhaid i chi ddioddef llawer.

2. prosesu

Mae gwahaniaethau ansoddol enfawr wrth brosesu. Athen chi ar y gwythiennau! Maent yn cael eu prosesu yn wahanol ac yn bwyntiau gwan posibl o fag. Os bydd y brosesu yn gadael rhywbeth i'w ddymunoli, mae'r gwythiennau'n tueddu i chwistrellu'n gyflym iawn ac nid yw'r bag yn anarferol. Yn y cyfamser, mae labeli cynaliadwy hefyd yn defnyddio polyester wedi'i ailgylchu ar gyfer eu bagiau diaper.

3. offer

Gwiriwch a oes gan yr offer gefnogaeth lapio a sut y cafodd ei integreiddio. Mae gan y rhan fwyaf o'r bagiau diaper elfen poced sefydlog. Gallant gael eu datrys yn syml, os oes angen. Y gwahaniaethau rhwng y bagiau diaper yw'r mwyaf yn yr offer. Nid yw pob bag newidiol wedi integreiddio deiliad potel neu sydd â phenderfyniad i'w gysylltu â'r cerbydau mawr neu fabanod. Mae'r ddau yn arbennig o gyfleus ac yn gwella cysur. Mae bagiau â strapiau lled haen yn gyfforddus i'w gwisgo.

4. ymarferoldeb pob dydd

Mae gwahaniaethau enfawr ym mywyd pob dydd. Ar gyfer rhai bagiau, gellir golchi'r leinin mewnol. Mae hyn yn golygu glanhau'r bag yn haws. Gellir ei ddileu yn hawdd. Mae gan rai o'r bagiau silff rhiant mawr iawn, ar gyfer pethau gwahanol

5. pwysau marw

Talu sylw at y pwysau isaf posibl, oherwydd mae bag trwm yn pwyso'n anghyfforddus iawn.

6. Gwerth am arian

Rhowch sylw i'r prosesu a dim ond eilaidd i'r pris. Y maen prawf prynu pwysicaf yw'r brosesu.

7. cludwr

Mae gwahaniaeth hefyd rhwng y cludwyr. Mae cludwyr da wedi'u prosesu'n gadarn. Yn ogystal, maent wedi'u padio'n dda ac mae ganddynt strapiau addasadwy.

8. Yr is-adran

Mae'r adran fewnol yn faen prynu pwysig iawn. Y da bag diaper Mae ganddi nifer digonol o adrannau mewnol, fel bod modd cadw'r holl offer ynddi yn hawdd. Hefyd yn bwysig yw maint yr adrannau a'u dosbarthiad. Mae'r rhaniad gwlyb a elwir yn rhai pocedi yn cynnwys cotio gwrthfacteriaidd. Gellir cludo diapers a ddefnyddir yn hylan.

10. Newid pad

Mae padiau lapio integredig yn haeddu mwy. Mae hyn yn caniatáu i'r plentyn gael ei ymlacio ar y ffordd.

Babymoov Baby's Chic Chic Baby Baby

Mae hyn yn bag diaper Gellir ei gau a'i agor gydag un llaw yn unig. Mae ganddi pad lapio o 55 x 45 cm ac mae ganddi fag inswleiddio, bag fwmp, cornel gwenith a gorchudd tryloyw.
Mae bag diaper Babymoov yn ddeniadol ac yn weledol yn weledol gyda'i nifer o israniadau a staufachau. Mae'n
yn gyfforddus i wisgo diolch i'r stribedi ysgafn, y gellir eu haddasu a'u taflenni cludo. Mae yna atodiad cyffredinol addasadwy i'w atodi i'r carbwr. Mae'r pris yn anaddas. ASIN: B005M0ITOM

Bag newidiol Achlysurol GreenLabel Mix'n Bag gyda nifer o stribedi ysgwyddau addasadwy gan gynnwys newid ategolion, llwyd golau

Mae hyn yn bag diaperyn ddi-waith a gellir ei ddefnyddio fel bag siopa am amser hir.
Mae ganddo brif adran fawr ac adran offer symudol yn ogystal â sawl adran storio ychwanegol a a
adran ar wahân ar gyfer meinweoedd gwlyb. Darperir yr atodiad stroller hefyd. Mae gan y bag hwn pad lapio hefyd. Nid yw mor galed â'r boced a wnaed eisoes, ond mae'n cynnig crefftwaith da a deunyddiau sydd wedi'u gwneud o boliswr wedi'i ailgylchu. ASIN: B016TRKK16

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...