benthyciadau masnachol

0
976

Beth yw benthyciad masnachol?

Ydych chi'n hunangyflogedig ac mae'ch cwmni yn dal i gael ei adeiladu? Neu ydych chi wedi sefydlu'ch cwmni ers tro ac a hoffech gyflwyno rhai nodweddion newydd? Yna dylech gael un benthyciadau masnachol meddwl. Ond beth ydyw? Mae'r benthyciad hwn ar gael i fasnachwyr yn unig. Fe'i gwneir fel arfer yn y banc tŷ, oherwydd mae gan un y siawnsiau gorau i gael ymrwymiad. Fel rheol, mae'r banc hwn yn gwybod yr entrepreneur ac yn gwybod yn union sut mae'n ymddwyn. Yn ogystal, nid oes raid i chi ychwanegu cymaint o ddogfennau wrth ddewis y llwybr hwn.

Fodd bynnag, os ydych yn gwneud cais am fenthyciad masnachol mewn banc arall, mae'n rhaid i chi ddisgwyl ychydig o ymdrech. Er mwyn cael trwydded, mae angen cofnod da arno. Fodd bynnag, dylid cyflwyno hyn nid yn unig am chwarter blwyddyn. Mae angen cael mantolen da a roddwyd gan yr ymgynghorydd treth. Ond mae'n rhaid bod hyn yn onest. Rhaid i unrhyw un sy'n gwneud datganiadau anghywir yma gael ei gosbi. Dylech gofio y gellir profi popeth heddiw.

Gall y Banc ofyn cwestiynau ychwanegol am yr holl wybodaeth. Os hoffech wneud cais am fenthyciad masnachol, gwnewch apwyntiad yn y banc. Mae'n bwysig eich bod chi'n sicrhau eich hun ac, wrth gwrs, mae hefyd yn chwarae rhan bwysig eich bod yn cymryd yr holl ddogfennau ar gyfer y sgwrs hon. Fe welwch eich bod chi'n cael atebion cyflym yno. Bydd tîm cymwys hefyd yn eich cynghori. Yn bennaf, rydych chi'n gwybod yn union faint o arian sydd ei angen. I'r graddau hyn, dylid gwneud cais am y benthyciad masnachol hefyd. Peidiwch ag anghofio, fodd bynnag, bod yn rhaid ad-dalu'r benthyciad hwn hefyd. Fel rheol, mae'r banc yn sicrhau ei hun a rhaid ichi ddarparu cyfochrog.

Ar y swm ei hun y diddordeb , a dyna pam nad yw mor anarferol bod y swm gwirioneddol o fenthyciad yn dal i gael ei daflu. Yna, nodwch yr amserlen y byddwch yn ad-dalu'r benthyciad ar ei gyfer. Dylai'r cyfnod hwn hefyd gael ei arsylwi gennych chi. Mae'r rhan fwyaf o'r amser yn wahanol ac yn mynd i drafferth. Yna dylech siarad â'r banc. Nid yw talu'r rhandaliadau yn syml o gwbl yn opsiwn o gwbl. Rhaid iddo fod yn bwysig i chi fod mor onest â phosib. Dylech wybod yn union beth i'w wneud. Mae'n dda os ydych hefyd yn cymryd cymorth cyfreithiol cyn gwneud cais am fenthyciad masnachol.

Cytuniadau

Sicrhewch edrych yn fanwl ar y contract cyn i chi ei lofnodi. Os byddwch chi'n sylwi ar rywbeth nad yw'n gywir, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith. Felly byddwch chi i fod mor onest â phosib. Yn ogystal, gall y banc wedyn addasu'r benthyciad yn unol â hynny cyn i chi ei lofnodi. Er bod gennych chi'r opsiwn i wrthdroi'r holl drafodion cyfreithiol o fewn cyfnod penodol o amser, nid yw hyn yn opsiwn gwych i chi. Ar gyfer y sawl sydd angen arian, byddant hefyd yn derbyn y benthyciad masnachol fel y mae ei angen. Rhaid i chi fod yn gwbl sicr nad ydych yn gwneud unrhyw beth o'i le. Mae'r benthyciad hwn bob amser yn dibynnu ar yr union eiriad. Felly byddwch chi'n gallu delio â'r arian yn dda iawn ac wrth gwrs, nid ydych chi'n gwneud unrhyw beth o'i le. Os oes angen benthyciad masnachol arnoch, ni fyddwch yn anghywir pan fyddwch yn gwneud cymariaethau. Mae llawer o fanciau yn cynnig gwahanol amodau. Felly mae'n werth cymharu darparwyr unigol.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...