gorsaf smwddio

0
1193
llawenydd wrth haearn

Am ragor o amser a rhyddhad gwaith, y gorsaf smwddio, Y gwahaniaeth i haearn arferol felly yn glir iawn. Mae gwraig tŷ a cheidwad tŷ yn gwybod yn dda pa mor bwysig ydyw dillad haearn llyfn yn y bywyd proffesiynol a'r amser rhydd yw. Mae tecstilau haearn llyfn yn sefyll ar gyfer ymddangosiad dwys. Fodd bynnag, cyn penderfynu ar fodel, mae'n syniad da cael gwell syniad o'n gwybodaeth gorsafoedd smwddio i'w gwneud.

Beth yw orsaf haearn?

O un gorsaf smwddio yn cael ei siarad pan fydd haearn ac yn ychwanegol orsaf sylfaen Gellir dod o hyd iddo. Er mwyn i'r steam gael ei gynhyrchu'n barhaus, mae'n sicrhau a boeler integredig yn yr orsaf waelod ar gyfer yr honiad hwn. Yn wahanol i haenau eraill, mae'r dŵr poeth a gynhyrchir yn y boeler yn cael ei basio trwy bibell. Mae hyn ar un gorsaf smwddio yr haearn o pwysau ysgafnach und cymalau, Felly mae smwddio yn fater llawer llai egnïol i chi. Mae ail-lenwi cyson yn cael ei ddileu hefyd. Gyda cryn dipyn o haearn, byddwch yn sylwi'n gyflym am lawer o fanteision yr orsaf haearn, ac ni fyddwch am ei golli ar ôl y defnydd cyntaf.

Gwneuthurwr adnabyddus o heyrn stêm yn gweithio'n barhaus ar welliannau ac arloesiadau, ac felly mae'r manteision yn dod yn fwy eglur hyd yn oed. Mae'r dechnoleg yn gyson ar y cynnydd yma ac mae'n gadael i haenau blaenorol fynd â sedd gefn.

Os yw'r pryniant yn golygu costau uwch ar y dechrau, byddan nhw'n talu amdanoch chi cyn bo hir. Rydych chi'n arbed ynni ac amser, ond mae haearnu'r haearn ysgafnach yn llai anodd.

Mae'r esboniad yn hawdd ei esbonio

Sense yw wrth haearnio un effaith lleddfu uchel i'w gyflawni. Diolch i dechnoleg dda iawn, mae hyn yn bosibl gan orsaf haearn. Mae'r steam poeth a gynhyrchir (tua 4,5 - 6 bar) yn cael ei arwain allan o'r nozzles steam. Mae'r rhain yn cael eu dosbarthu ar unigplate yr haearn. Mae'r stem wedi'i ledaenu ar y tecstilau, ar yr un pryd yn cael ei sychu gan wres mawr yr haearn. Yn y broses hon gall fod mewn perthynas â'r ysgafniad iawn canlyniadau trawiadol cyflawni.

Manteision argyhoeddiadol orsaf haearn

Gall haearn gymryd llawer iawn o amser ac egni, yn enwedig os smwddio swm yn gyson cymaint yw i ddosbarthu. Gyda orsaf haearn, byddwch chi'n arbed hyn ac efallai y byddwch drosodd amser rhydd ychwanegol hapus. Mae'r modelau hyn yn gyfforddus iawn ac yn ergonomig yn y llaw. Bydd unrhyw deunyddiau, hyd yn oed yn bras neu'n drwchus, yn llyfn heb lawer o ymdrech - ac os oes angen yn unig gorllewin yn codi'n sydyn i fyny, Gyda haenau arferol nid yw'r steam yn mynd i'r ffabrigau mor effeithiol oherwydd nad oes ganddynt y pwysau anferth. Gan nad yw pob ffibr yn goddef yr un tymheredd, gellir rheoli hyn yn hawdd mewn orsaf haearn. Yn bwysig ar gyfer tecstilau cain iawn megis sidan, polyester a melfed. Mantais bwysig hefyd yw hynny llenwi hawdd gyda dŵr.

Yn y bôn, mae canlyniad haearnio'r modelau hyn yn argyhoeddedig. Mae'r canlyniadau'n sylweddol well a hynny pwysau ysgafnach o'r argyhoeddi haearn yn gyflym. Felly, hyd yn oed ar ôl goeuo mynydd golchdy mawr, does dim rhaid i chi gwyno mor gyflym am boen a blinder.

Gwybodaeth:

Rydych chi'n elwa'n sylweddol o'r gwahaniaeth rhwng yr orsaf haearn a haearn confensiynol. Diolch i'r pwysau uchel gallwch chi hyd yn oed sawl haen o decstilau ar yr un pryd. Crëir y pwysau effeithiol yn y boeler dŵr.

Ystyriwch y penderfyniad prynu

Peidiwch â phrynu eich hun yn un ffôl gorsaf smwddio, Byddai penderfyniad prynu anghywir yn eich tarfu yn gyson ac yn achosi trafferth wrth ei ddefnyddio. Yn sicr, rydych chi'n disgwyl hirhoedledd, ond hefyd gwerth da am arian, Yn sicr mae'n rhaid i'r hawliad fod i un gorsaf smwddio sy'n briodol i'r gwasanaeth gael ei ddarparu. Os mai dim ond haearn un neu ddau o ddillad sydd gennych bob tro ac yna, ni fydd eich hawliad mor uchel. Fodd bynnag, mae haearn yn llawer ac yn aml, dylech gael un yn unol â hynny model pwerus dewis. Mae'n benderfynol hefyd beth yn union ydych chi eisiau haearn. Mae tecstilau bras iawn yn galw am lefel uchel o berfformiad glanhau o orsaf, yn hytrach na ffabrigau mwy cain. Er mwyn i bras fod yn llyfn gan anwedd dŵr, rhaid i bwysedd uchel fod yn bresennol. Dyna'r unig ffordd y gallwch haearnio ar ôl haearnio tecstilau llyfn hapus.

Dewiswch ymwybyddiaeth amgylcheddol

Yn yr amrywiaeth helaeth o heyrn stêm darganfyddwch un neu'r diddorol arall ychwanegol. Felly mae modelau gyda Swyddogaethau ynni neu eco-arbed i'w gweld, er enghraifft yn y Gorsaf haearn stêm tefal GV5245 Easycord Pressing. Gall hyn arbed yn rhannol bron i un rhan o bump o ynni, a all ychwanegu'n naturiol gyda defnydd yn aml yn eithaf hyfryd. Mae'r buddsoddiad ar gyfer y fath a gorsaf smwddio yn sicr yn werth chweil er lles yr amgylchedd.

Ni chanfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Gofynion gofod y cynllun

Peidiwch ag anghofio glanhau cyn prynu. Ddim bob amser wedi'i haearnio, felly mae angen lle ar eich model a ddymunir lle y gellir ei storio. Mae'r dimensiynau yn wahanol iawn, ond rhaid eu pennu cyn eu prynu. Peidiwch ag anghofio pwysau'r orsaf! Yn y cyfamser, mae gweithgynhyrchwyr yn cynnig modelau nad oes angen llawer o le arnynt i'w storio.

Gwneuthurwyr wedi'u hail-enwi

Mae bron pob gwneuthurwr enwog o offer cartref hefyd gorsafoedd smwddio yn ei raglen. Yn yr Almaen, mae AEG, Siemens, Tefal, Rowenta a Philips ymhlith y gweithgynhyrchwyr mwyaf adnabyddus. Yma, mae'r prynwr yn cael y cyfle delfrydol i ddewis cynhyrchion yn benodol i'w ofynion. Dyma sut mae'n gweithio tanc dŵr mwy Er enghraifft, yn addawol pan fydd symiau mwy o haearnio. Mae amlder y tanc dŵr yn ofynnol yn lleihau ac yn arbed amser. Gellir dod o hyd i nodweddion eraill yn natur neu siâp gwahanol yr haearn neu'r soleplate. Felly mae'r dyfeisiau'n wahanol iawn ar gyfer gofynion arbennig, er enghraifft ar gyfer clymu crysau.

Awgrym:

Felly nid oes raid i chi ddiffyg mor aml â gwerth y defnydd o ddŵr distyll. Hefyd yn ddefnyddiol yw'r defnydd o ddŵr wedi'i hidlo o'r llinell.

Prynu ar-lein neu yn y deliwr?

Yn gyntaf oll, y penderfyniad i brynu arbennig gorsaf smwddio Os gwelwch yn dda, gofynnwch i chi'ch hun lle gallech chi brynu eich model breuddwyd. Mae gennych chi'r dewis rhwng y pryniant yn y deliwr, ond mae'r Rhyngrwyd hefyd yn cynnig cyfle i chi brynu'r gwaith. Yn y gorffennol, y gwerthwr lleol oedd yr unig ddewis prynu ar-lein yn gryf yn y ffocws. Ddim yn ddi-sail, oherwydd mae'r dadleuon yn siarad yn gryf am brynu ar y Rhyngrwyd.

Y pryniant yn y deliwr

Caiff manteision gwneud pryniant yn y gwerthwr lleol eu hesbonio'n gyflym. Gallwch edrych ar y model yn uniongyrchol a'i gymryd gyda chi yn syth ar ôl ei brynu. Yn anffodus, ni fyddwch fel arfer yn dod o hyd i ddetholiad mor fawr o wahanol orsafoedd mewn gwerthwr. Yn yr un modd, dyma'r prisiau bargen deniadol yn hytrach prin. Mae'r rhan fwyaf o fasnachwyr yn mynd i lawr ychydig o bycynnau gyda'r pris, ond gydag arbedion enfawr, ni allwch ddisgwyl mwy yma. Weithiau mae gwerthwyr yn ceisio hyrwyddo'r modelau presennol fel arbennig o dda. Negyddol hefyd yw'r ymagwedd, lle parcio, costau teithio ac amseroedd agor sefydlog wrth brynu gwerthwr i sylwi. Nid yw bob amser yn ymgynghorwyr cymwys ar gael i chi. Os felly, mae'n rhaid i chi aros yn aml gydag amynedd nes bod rhywun yn cael amser i chi. Mae ffurf llinellau hir, ac amynedd yn cael ei roi i'r prawf. Mae'r bobl waith yn gyfyngedig mewn pryd erbyn yr oriau agor. Mae amser rhad ac am ddim yn cael ei golli.

Yn gyfleus i brynu ar y Rhyngrwyd

go iawn Bargain Ar y llaw arall, fe welwch y rhan fwyaf ohonynt gwerthwyr ar-lein, Yma gellir dod o hyd i chi yn y chwiliad yn gynigion deniadol iawn. gorsafoedd smwddio Gallwch ddod o hyd iddo yma mewn dewis mawr iawn ac mae gennych chi'r dewis rhydd. Wrth gwrs, mae croeso mawr ar y rhyngrwyd disgrifiadau cynnyrch da ar gael. Mae hefyd yn dda gallu prynu o gwmpas y cloc bob dydd fel na fydd oriau agor yn eich rhoi dan bwysau amser. Rydych chi'n osgoi'r sefyllfaoedd annymunol wrth brynu gwerthwr yn lleol. Mae gweithwyr proffesiynol yn gwerthfawrogi'r ffaith hon. Mae'r pryniant ar-lein yn rhad ac yn gysylltiedig ag arbedion llawer o amser. Mae adolygiadau cwsmeriaid yn addysgiadol iawn i chi trwy'r gwrthrychedd. Mae'r adolygiadau hyn yn darparu gwybodaeth ynghylch pa mor ymarferol ac ymarferol y mae'r modelau yn cael eu defnyddio bob dydd. Ar y Rhyngrwyd, fe welwch gyngor cymwys gan lawer o ddarparwyr, dros y ffôn neu hyd yn oed mewn sgyrsiau. Drwy e-bost, gellir hefyd egluro'r cwestiynau'n dda iawn.

Trin steam poeth yn ddiogel

Diolch i wybod sut y gwneuthurwr gorsafoedd smwddio Peidiwch â chyflwyno unrhyw beryglon yn y cartref, cyhyd â'ch bod yn glynu wrth god ymddygiad y gwneuthurwr. Yn erbyn llosgi dŵr diferu, mae'n sicrhau, er enghraifft, mewn rhai dyfeisiau stop drip, Gan y rheoleiddio stêm cadw rheolaeth fel defnyddiwr. Am gyfnod hir, nid yw ail-lenwi dŵr bellach yn berygl gan fod yr agoriadau ar gyfer llenwi yn cael maint dymunol. Delfrydol hefyd yw hyn a elwir Abschaltautomatiksy'n gwybod sut i gyflwyno'i hun yn gymharol gyflym pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Mae bob amser yn bwysig cynnig stondin ddiogel a di-wifr i'r orsaf haearn. Peidiwch ag arbrofi yma, os oes angen bwrdd haearn cyfatebol gael ei brynu.

Gwybodaeth:

Yn y bôn, wrth rocio, bob amser yn rhoi sylw i blant ac anifeiliaid anwes. Fel mater o ffaith, gall llaw bach bach fynd yn gyflym i gyfeiriad yr haearn allan o chwilfrydedd. Nid yw cathod a chwn yn gwybod pa mor beryglus yw'r gwres ar eu cyfer. Byddwch ychydig yn ormodol yma!

Oes angen bwrdd haearn addas arnoch chi?

Felly, rydych chi wir yn cael canlyniadau eich gorsaf smwddio Mewn unrhyw achos, mae angen bwrdd haearn cyfatebol. Dylech roi sylw da i'r sefydlogrwydd oherwydd mae hyn yn ffactor diogelwch ar gyfer haearnio di-ddamwain. Yn aml mae gan fyrddau haearn newydd y pŵer sydd ei angen arnynt, ond mae'n ei chwarae'n ddiogel. Wrth gwrs, nid yw'n ddyletswydd i brynu bwrdd haearn wrth brynu gorsaf. Fodd bynnag, os oes gennych bryderon, dylech ddewis bwrdd haearn newydd. eu gorsaf smwddio rhaid iddo gael digon o le ar y bwrdd haearn er mwyn iddo allu sefyll yn ddiogel ac yn gadarn. Cofiwch fod y rhan fwyaf o'r amser yn fodel ymarferol yn fwy na haearn rheolaidd. Yn y bôn, y tanc dŵr yw'r prif ffactor sy'n pennu'r pwysau. Po fwyaf o ddŵr sydd ynddo, y anoddaf y mae'n ei gael. Ni all pob bwrdd haearn masnachol ddelio â llwyth mor sefydlog. Pe bai eich bwrdd haearnu'n torri ac wedi cwympo, gallai'r ddamwain hon arwain at niwed a niwed. Felly, peidiwch â gadael i sefydlogrwydd eich bwrdd haearn fynd i mewn i'r cefndir!

Pwy sy'n elwa o orsaf haearn?

Mae'r gweithgaredd haearnu'n cymryd llawer o amser i gael symiau mwy o haearn. Os oes dillad dal i fod yn anodd i'w haearn yn y fasged golchi dillad, caiff goeuo ei ohirio'n aml. Yn fuan neu'n hwyrach, bydd hyn yn arwain at wenu mynydd enfawr. Os ydych chi'n un o'r bobl hynny na allant dderbyn un wrinkle, mae dod i law yn dod yn weithred grymus. a gorsaf smwddio yn sicr fydd yr ateb i chi. Gall arbed llawer o amser, gan fod y gwyrth hwn yn sefyll am arbedion ac effeithlonrwydd amser. Ar ôl haearnio, mae'n hawdd gweld pa ganlyniadau da y mae'r modelau haearn hyn. Mae tecstiliau hyd yn oed yn anodd eu haearn yn llyfn ac yn ddi-rwygo gyda'r rhyfeddodau technegol hyn. Hefyd i loywi Gall y dyfeisiau hyn adrodd yn dda ar ddillad sydd eisoes wedi'u gwisgo'n dda. Deunyddiau aml-blychau, mae tecstilau cain a cain hefyd yn elwa o'r steam llaith ac yn boeth. Ymarferol yw'r Addasrwydd i feinweoedd gwahanol, Er enghraifft, os ydych am haearn blouse sidan neu noson polyester, dim ond lleihau'r gwres a'r stêm. Gall deunyddiau cadarn megis lliain a cotwm, ar y llaw arall, drin mwy o bŵer Dampfbügelstation.

A gorsaf smwddio am yr honiadau canlynol:

  • Mae galw cyson am ddillad di-wr a thecstilau eraill.
  • Yr awydd am arbedion amser a mwy o amser rhydd.
  • Mae'r hawliad i allu arbed ynni wrth haearnio.

Yn y bôn, gwisg heb wrinkles ar gyfer pobl ddeniadol a dawnus, waeth beth yw rhyw, oedran neu feddiannaeth. Mae tecstilau wedi'u crwmpio yn rhoi argraff anhwylderau, sy'n creu delwedd negyddol nid yn unig mewn bywyd gweithio bob dydd. Mewn bywyd proffesiynol, mae llawer o bobl yn y cyhoedd, yn cael cyswllt â chwsmeriaid ac yn cynrychioli cwmni, yn y blaen dillad wedi'u cadw'n dda rhaid ei arsylwi.

Cynnal a chadw priodol

Fel un gorsaf smwddio Prin yw unrhyw gydrannau mecanyddol, mae'r ymdrech o gynnal a chadw rheolaidd yn isel. Wrth gwrs, mae ansawdd y ddyfais yn chwarae rhan fawr. Gall offer da berfformio ers blynyddoedd heb gynnal a chadw sylweddol. Ond fel gyda bron pob dyfais sy'n dod i gysylltiad â dŵr, dyma bwynt gwan. Gall dŵr tap fod yn rhanbarthol wahanol iawn. Yn enwedig mae gwerthoedd caledwch y dŵr yn amrywio'n fawr iawn. Y rheswm dros hyn yw cynnwys y calch yn bennaf mewn dŵr yfed. Mae gan calch yr eiddo i setlo. Felly gall encrustations styfnig godi, sef y gorsaf smwddio yn hwyrach neu'n hwyrach amharu ar eu swyddogaeth. Gall ffenestri neu bibellau gael eu rhwystro gan y blaendal hwn, gan arwain at ostyngiad mewn perfformiad neu fethiant cyfan.

I benderfynu ar y stribedi prawf caledwch dŵr sydd ar gael, pa gynhyrchwyr sy'n rhannol gorsaf smwddio amgáu. Maent hefyd ar gael ar wahân ac fe'u hargymellir ar gyfer rhanbarthau lle mae'r caledwch dŵr yn anhysbys neu'n amrywio'n eang. Yn y bôn, mae yna lawer o wybodaeth hefyd am ansawdd dŵr y cyflenwr dŵr yfed. Gall hyn fod yn seiliedig ar y caledwch dŵr eisoes yn cydnabod os yw un descaling yn cael ei gynnal ar gyfnodau hirach neu fyrrach. Mae rhai gweithgynhyrchwyr hefyd yn cyflenwi'n uniongyrchol asiantau neu ychwanegion penodol i atal cwympiad. Y dewis arall fyddai defnyddio dŵr distylliedig, y mae rhai gweithgynhyrchwyr yn eu pennu hyd yn oed. Hyd yn oed aelwydydd, sydd â'u dŵr yfed yn y tŷ gosod system decalcification ennill, yn amlwg yn y fantais yma.

Ar ôl defnyddio'r gorsaf smwddio Dylid rinsio hyn yn fyr, yn ddelfrydol gyda dŵr distyll. Ni ddylai fod dŵr yn y tanc na phibell, oherwydd os yw'r dŵr yn anweddu, bydd y calch neu malurion eraill yn parhau. Yn yr un modd, gall bacteria ffurfio'n gyflym mewn dŵr cuddiog. Os oes angen gostyngiad, dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr, neu fel arall efallai y bydd y warant yn cael ei wahardd. Wrth lanhau'r rhaid gorsaf smwddio cael eu datgysylltu o'r prif bibellau a bod yn ddigon oeri. Mae rhai gweithgynhyrchwyr yn darparu eu dyfeisiau â Kalkablass sgriw, sy'n gwneud y llwyth yn haws. Yn y cyfarwyddiadau gweithredu, mae'r gwneuthurwr yn aml yn cynnig ei asiantau disgyn ei hun neu'n gwneud argymhellion. Cadarnhaol yw'r swyddogaeth Calc-Glân fel yn y Philips GC7715 / 80 FastCare Steam Gorsaf Haearn

Fel arall, ar gael mewn siopau asiant datgymalu cyffredinol ar gael. Yn ystod cynnal a chadw, rhaid talu sylw i'r llinyn pŵer. Yn arbennig, gall diffygion dyfeisiau hŷn ddigwydd dros amser. Ni ddylid niweidio'r cebl a'r cysylltydd.

cynnig
Philips GC7715 / 80 FastCare orsaf haearn stêm 2,2 l Tanc dŵr 5,5 bar Mesur pwysedd pwmp
  • Tanc dŵr XXL 2,2 litr symudadwy
  • Max 2.400 Watt. Perfformiad, hyd at bwysau bar 5,5
  • Allbwn stêm cyson o hyd at 120g / min, hwb pwerus ager hyd at 250 g / min
  • Ffwythiant tawelwch ar gyfer haearn tawel
  • Mae soleplate ceramig SteamGlide yn sicrhau bod y llawr yn cael ei lleddfu

Y dewis arall: haearn stêm

Yn y bôn, mae haearn stêm yn sylweddol is na gorsaf haearn. Nid oes angen llawer o le i'w storio ac mae'n bris yn llawer rhatach. Fodd bynnag, gan ei fod wedi integreiddio'r tanc dwr, byddwch yn sylwi ar y pwysau uwch yn gyflym wrth haearn. Yn yr orsaf smwddio, fodd bynnag, nid yw'r tanc dŵr yn uniongyrchol yn yr haearn, felly gallwch edrych ymlaen at bwysau is. Bydd y rhai sy'n haearn am amser hir yn sylwi ar hynny fel rhyddhad yn eu gwartheg. Ar gyfer yr orsaf haenu stêm, mae'r pwysau enfawr yn siarad, oherwydd mae hyn yn ysgubo ffibr heb ymdrech. Yn y bôn, nid haearn stêm yn ddewis arall cyfatebol i orsaf haearn.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...