taliadau benthyca

0
788

Ydych chi'n berson sydd wedi sefyll yn gadarn ar y ddaear bob amser gyda'r ddau goes ac efallai'n gwybod popeth? Fe welwch nad yw hyn yn wir. Yr ydym i gyd yn dysgu bob dydd a heddiw mae'n ymwneud â'r taliadau benthyca, Fel arfer nid yw'r costau hyn wedi'u cynllunio, oherwydd nid oedd un yn disgwyl. Os oes angen arian arnoch, gallwch ei fenthyca mewn banc. Y banc yw'r benthyciwr neu'r benthyciwr a bydd yn eich cyfarwyddo â phob nodwedd bwysig. Ni chredir costau credyd i ffwrdd. Maent yn rhan bwysig o'r contract ac fe'u casglir hefyd. Mae hyn yn cynnwys llog ar y benthyciad yn bennaf. Gallwch weld faint y cânt eu canslo os byddwch chi'n llenwi'r cais. Mewn unrhyw achos, bydd yr ymgynghorydd banc yn rhoi cais i chi a chynhwysir swm y llog hefyd.

Ni ddylai'r cyfraddau llog hyn gael eu cynyddu mewn unrhyw achos yn ystod y cyfnod credyd. Yna mae hyd yn oed mwy na chostau credyd. Felly mae'n rhaid i chi ddisgwyl i'r banc godi ffioedd ychwanegol. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, yswiriant. Yn aml, mae yswiriant diweithdra yn cael ei gynnig gyda chredyd. Mae hyn yn arbennig o dda i'r banc sydd wedi rhoi credyd. Dylech ofyn am y costau credyd. Gallwch ofyn i'ch banc am fanylion. Felly, bydd yn eithaf hawdd cael benthyciad a roddwyd hefyd. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn cael eu dychryn gan gost credyd. Oherwydd y gallai'r rhain ddod yn uwch yn y pen draw nag y byddech chi'n ei ddisgwyl. Ar y cyfryw gostau, mae'n bwysig bob amser eich bod chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau. Mae'n rhaid i chi bob amser feddwl yn ofalus ymlaen llaw a gall hefyd amcangyfrif y costau credyd. Bydd eich ymgynghorydd banc ar gael i chi am unrhyw gwestiynau. Dylai unrhyw un sydd am adeiladu tŷ neu brynu car newydd wybod y gall cyfraddau llog effeithio'n sylweddol ar werth y car neu'r tŷ. Felly dylech bob amser bwyso ar bob ochr. Dim ond os nad oes dewis arall y dylid derbyn benthyciad. Yn ogystal, mae'n dda os oes gennych rywun y gallwch fenthyg arian gyda chi. Mae derbyn y teulu yn gyfrifol am bethau o'r fath yn sylfaenol anghywir.

Ni ddylid cynrychioli'r camdybiaeth hon ymhellach. Mae benthyciad bob amser yn ymwneud â chyllid benthyca. Gall hyn fod o ffrindiau neu o fanc y tŷ. Mae costau credyd bob amser yn codi ac ni ellir eu hosgoi. Felly, rydych chi'n gweld ei bod yn dda benthyca arian i gael dymuniad wedi'i gyflawni yn gynt. Serch hynny, dylech ystyried popeth yn dda. Gyda phwysau priodol ar bob ochr, gallwch hefyd greu cysyniad. Felly rydych chi'n hollol sicr y gallwch chi wneud popeth yn iawn. Felly, os oes angen arian arnoch nawr, byddwch yn sicr yn gwybod beth. Defnyddiwch yr arian yn gywir a ni fydd unrhyw beth yn mynd o'i le. Dim ond yn gywir y gallant ac ni fyddant yn difaru'r cais yn nes ymlaen. Dim ond meddwl am y costau credyd, ac yna ni fydd dim arall yn digwydd. Holwch yn uniongyrchol a yw'r costau o gwbl yn beryglus. Ni fyddwch yn gallu dweud hyn, ond os gwnewch popeth yn dda, ni ddylai dim ddigwydd. Mae'n bendant yn ddewis arall i chi os oes gennych awydd penodol. Mae'r credyd hefyd yn gysylltiedig â chostau credyd.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...