cyfleuster warant

0
885

Gelwir credydau hefyd yn bankaval. Yn groes i'r hyn y mae'r term yn ei awgrymu, ni fydd neb yn dweud wrthych swm y benthyciad talu. Yr enw cyfleuster warant yn cael ei ddefnyddio fel canllaw ar gyfer datganiadau gwarantu a gwarant gan fanciau a sefydliadau credyd eraill. Mewn cyfrif banc, bydd eich sefydliad credyd yn rhoi gwarant i chi neu meichiau i gymryd drosodd. Yn gyfnewid, bydd y banc yn codi ffi neu ddiddordeb i chi. Mae benthyciad gwarant yn fath arbennig o fenthyca credyd.

Fersiynau gwahanol o fenthyciadau credyd

Cynigir a defnyddir awylannau mewn gwahanol ffurfiau. Dyma'r amrywiadau hyn:

[rhestr] [*] Taliad Eithriad
[*] Gewährleistungsaval
[*] Anzahlungsaval
[*] Mietaval
[/ Rhestr]

Zahlungsaval: Os yw eich Zahlungsaval gwarantau banc ar eich rhan gydag un cyflenwr bod y pris ar gyfer cyflwyno a / neu wasanaethau ar ôl y geni yn cael ei dalu yn llawn ac ar amser.

Gwarant gwarant: Mae eich cwmni yn gwarantu gwarant i gwsmeriaid am gynnyrch a ddarperir. Gyda'r warant hon, mae eich sefydliad credyd yn gwarantu y bydd yr ymrwymiad hwn yn cael ei barchu, hyd yn oed os nad yw'ch cwmni bellach yn gallu gwneud hynny.

Taliad ymlaen llaw: Mae banc yn rhoi grant i'ch cwsmer, sydd wedi talu blaendal, y bydd y blaendal a dalwyd yn cael ei ad-dalu'n llawn os na ddarperir y gwasanaeth neu'r ddarpariaeth yn llawn.

Ffi rhent: Gyda'r warant hon, mae'r sefydliad credyd neu berson preifat yn tybio gwarant rhent ar gyfer cwsmer. Mae'r benthyciad gwarant hwn yn ddewis di-arian i adneuo blaendal rhent mewn arian parod neu adneuo ar blaendal diogelwch rhent a elwir yn hyn o bryd. Yn achos fflat wedi'i rentu, mae'ch banc yn gwarantu i gymryd lle rhent misol di-dāl i uchafswm y blaendal adneuo a / neu iawndal. Am ffi rhent, er enghraifft, 2000 Euro, dim ond ychydig o Euros y mae'n rhaid i chi dalu ffi fisol.

Manteision benthyciad atodol

O'i gymharu â mathau eraill o ariannu, mae Avalkredit yn cynnig nifer o fanteision i chi: nid oes rhaid i chi brofi hylifedd a gall felly drafod trafodion gyda llai o adnoddau ariannol. Gan nad yw'r sefydliad credyd yn gredyd ond yn atebolrwydd amodol, mae'r Avalzins yn sylweddol is.

Anfanteision benthyciad atodol

Hyd yn oed os nad ydych chi'n talu swm credyd fel ariannwr, mae cyfrif banc yn effeithio ar eich statws credyd. Os ydych chi fel entrepreneur yn hawlio credydau credyd yn barhaus, mae'n rhaid i chi ddisgwyl iddynt effeithio ar eich llinellau credyd. Mae talebau rhentu i ddefnyddwyr yn cael eu cyfathrebu i'r Schufa ac felly gallant effeithio ar eich statws credyd.

Pryd y caiff benthyciad gwarant ei argymell?

Os yw adnoddau ariannol yn brin, argymhellir benthyciad gwarant yn lle ecwiti. Byddwch yn arbed eich arian ac yn talu ffi fechan yn unig. Gyda benthyciad gwarant, rydych chi'n llawer mwy hyblyg fel entrepreneur: gallwch gynnig gwarantau i'ch partneriaid busnes yn llawn heb fod angen gwiriad credyd. Bydd eich banc yn cynnal yr adolygiad hwn. Mae'r gwarantau ar gyfer gwarantau a gwarantau tendr, gwarantau cludo nwyddau ac arferion yn ateb addas. Gallwch ddidynnu'r ffi lawn fel perchennog busnes o'r dreth.

Beth sydd angen i chi ei ystyried wrth wneud cais am fenthyciad gwarant?

Rhaid i chi bob amser wneud cais am fenthyciad gwarant gweithredol yn ysgrifenedig. Rhaid i chi gyflwyno'r cais i gangen banc heb unrhyw berthynas fusnes ar adeg y cais. Efallai y gofynnir am geisiadau am warantau gwarant gan ddefnyddwyr ar-lein hefyd. Yn achos benthyciad gwarant hirdymor, mae swm y ffi warant gyfredol yn bwysicach na'r costau gosod. Os ydych chi'n gwneud cais am fenthyciad gwarant tymor byr, mae swm y ffi osod yn bwysicach.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...