credyd AC Disgownt

0
1160

Y newid credyd disgownt fel rheol yn rhedeg rhwng dwy fanc. Os nad oes gan fanc arian bellach, gall fenthyg arian o fanc arall. Mae hyn wedyn yn ostyngiad bilio. Mae'r credyd hwn fel arfer yn fusnes diogel i'r banciau hyn oherwydd bod yr aeddfedrwydd yn eithaf byr. Gall fod tua thri mis. Yn ystod yr amser hwn, mae'n rhaid i'r banc fod wedi ad-dalu'r benthyciad. Mae'n bwysig, fodd bynnag, nad dyna'r banc yn unig swm y benthyciad rhaid iddo dalu'n ôl, ond hefyd y diddordeb. Mae banc yn sefydliad a all hefyd gael arian o bryd i'w gilydd fel person preifat.

Rhaid benthyg yr arian hwn. Rhwng unigolion preifat neu unigolion banc a phreifat, nid yw benthyciad o'r fath yn digwydd fel arfer. Felly, nid yw'r ariannu hwn yn chwarae rôl i bobl breifat. Gall y rhain wrychoedd eu hunain yn wahanol ac efallai cael benthyciad gyda hwy yn fyrrach. I lawer o bobl heddiw, y credyd yw'r ateb olaf cyn ceisio ansolfedd. Felly, os oes angen arian arnoch, gallwch ei roi i fanc. Ond nid yw'r credyd disgownt cyfnewid yn berthnasol. Gan fod y credyd hwn hefyd yn ddiddorol i'r rhan fwyaf. Dim ond pan fydd banciau'n cyfnewid arian ac yn rhoi benthyg arian iddo. Dylai'r ddau wybod bod benthyciad disgownt bilio yn bwysig i lawer o drafodion cyfreithiol.

Pwy bynnag nad yw'n hylif mwyach ac na allant setlo bellach, mae'r biliau wedi bod yn anghywir mewn unrhyw achos a dylent ystyried yr hyn y mae wedi'i wneud yn anghywir. Y credyd hwn yw'r dewis olaf yn aml a gall arbed rhywun. Ond ni ddylech chi fod yn laswellt glas yn unig. Mae taliad penodol bob amser gyda benthyciad o'r fath. Mae'r credyd yn sicr yn gwneud llawer o synnwyr os ydych chi'n wybodus iawn. Fel banc rydych chi'n ei wybod am y posibiliadau presennol ac felly hefyd am y credyd AC Disgownt Gwybod. Yna gallwch chi osod yr holl bethau angenrheidiol a chael amser i achub eich hun. Rhaid i'r banc brofi nad yw bellach yn gludadwy. Rhaid ad-dalu'r benthyciad hwn bob amser o fewn amser byr. Er bod gan bobl breifat hyd at sawl blwyddyn neu hyd yn oed degawdau amser i dalu swm credyd mwy, nid yw hyn yn wir gyda'r benthyciad disgownt cyfnewid.

Mae'r rhan fwyaf o fenthycwyr yn gallu gwneud popeth yn well a byddant hefyd yn benderfynol o feddwl yn dda. Felly, mae'r credyd disgownt cyfnewid yn ddewis da i lawer ddelio â bancio. Os oes angen credyd arnoch chi fel person preifat, gallwch ei gael, ond dylech gael credyd gwahanol. Mae hyd yn oed benthyciad yn ddymunol. Fe welwch y gallwch fod yn iawn gyda'ch posibiliadau. Felly ni allwch fynd yn anghywir ac ni fydd yn sicr ofid meddwl amdano. Ym mhob benthyciad posibl mae'n rhaid ad-dalu'r arian beth bynnag. Dylech hefyd roi gwybod i chi'ch hun am y cyfraddau llog. Gall y rhain ddod â'r swm benthyciad unwaith eto mewn dimensiynau eraill.

Rhaid ad-dalu llog mewn unrhyw achos. Felly, meddyliwch yn ofalus am yr hyn rydych chi'n ei wneud a beth rydych chi'n bwriadu ei wneud. Felly, gallwch chi fod yn gwbl siŵr nad ydych chi'n gwneud unrhyw beth yn anghywir ac yn ddiweddarach na fyddwch yn difaru ar ôl derbyn y benthyciad. Mae hyn yn golygu y byddwch yn fuan yn ôl eto a bydd gennych adnoddau ariannol yn eich dwylo.

Related Links:

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...