dril proffesiynol

0
940

Y perffaith dril i ddechreuwyr ac uwch

A dril Mae ganddo atodiad i ganiatáu i dyllau gael eu drilio mewn gwahanol ddeunyddiau. Mae'r dril yn cael ei weithredu trwy gyfrwng modur trydan. Gall y dril droi i'r deunydd mewn symudiadau cylchdroi cyflym. Gall y deunydd fod yn concrid, cerrig, metel, plastig neu bren.

Pa beiriant drilio ar gyfer pa ddeunydd?

Cynigir yr atodiadau priodol ar gyfer pob deunydd. Mae'r rigiau drilio wedi'u cyfateb yn union â'r caledwch materol. Os ydych chi'n ceisio drilio gydag atodiad amhriodol ar gyfer y deunydd penodol, ni fyddwch yn llwyddo. Yn hytrach, rydych chi'n fwyaf tebygol o niweidio'r dril a'r deunydd. Gall dril rhy feddal ar gyfer y deunydd hefyd dorri i ffwrdd. Mae hyn yn cynyddu'r risg o anaf. Mae driliau drilio mewn sawl diamedr gwahanol. Mae hyn yn eich galluogi i greu tyllau o faint gwahanol gyda'r dril ym mhob deunydd.

Sut a dril

Dyluniad modern Bohrmaschinen yn ergonomeg a pistol tebyg. Mae'r peiriannau wedi'u cynllunio'n wahanol mewn lliw. O dan sylw'r dril mae yna switsh pwysau. Mae'r swyddogaeth newid ar gyfer yr ochr dde a chwith detholus hefyd o fewn cyrraedd hawdd. Os yw'r atodiad wedi'i osod yn ddamweiniol ar unwaith, fel na ellir ei dynnu'n hawdd eto o'r deunydd, yna mae swyddogaeth newid cyfeiriad y cylchdro yn swyddogaeth dda iawn. Gellir tynnu'r dril yn hawdd o'r deunydd. Gyda'r atodiad priodol, gellir troi sgriwiau hefyd yn ddeunydd, er enghraifft. A thrwy'r cylchdroi ar y chwith, gellir rhyddhau sgriwiau yn hawdd iawn. Os ydych chi'n dewis peiriant gyda'r swyddogaethau hyn, byddwch chi'n cynyddu'r posibiliadau o ddefnyddio ar yr un pryd oherwydd gellir defnyddio'r peiriant ar gyfer swyddi gwahanol iawn.

Mae offer offer peiriannau modern yn gwrthsefyll effaith. Hyd yn oed os yw'r peiriant yn disgyn yn ddamweiniol, nid yw'n cymryd unrhyw ddifrod. I'ch helpu chi dril triniaeth berffaith, mae handlen wedi ei leoli y tu ôl i'r chuck dril. Mae hyn hefyd yn ei gwneud hi'n haws i reoli'r pwysau a ddefnyddiwyd yn ystod drilio. A gyda dwy law gall y peiriant hefyd gael ei reoli a'i arwain yn llawer gwell.

Ar gyfer deunyddiau ystyfnig a chadarn iawn, y defnydd o a dril gyda swyddogaeth effaith. Fel arfer gellir defnyddio'r swyddogaeth hon trwy switsh ar wahân. A diolch i fuck ymarferol ymarferol, gall y driliau gael eu newid yn rhwydd ac yn hawdd. Gyda dim ond un llaw, gallwch chi ymlacio a drilio'r dril. Felly, tynnwyd yr allwedd chuck, a oedd yn angenrheidiol ar gyfer defnyddio chuck dril gyda chylch ffug, heb ei ailosod. Nid yw'r newid drilio erioed wedi bod yn haws ac yn haws.

Adeiladu a dril

Mae'r dril Mae ganddo modur sy'n cael ei weithredu gyda chyfredol. Yn ogystal, mae gan y peiriant blwch offer a chuck dril. Cydrannau eraill y dril yn ffwr a brwsys carbon. Mae cysyniad cyffredinol y peiriannau yn sefydlog ac yn hynod o gadarn, felly maent hefyd yn addas iawn ar gyfer gweithrediadau aml a dwys ar safle adeiladu. Mae ymarferion anhygoel yn hynod o ymarferol ac yn boblogaidd. Gyda'r dyfeisiau hyn nid ydych yn dibynnu ar y mesurau angenrheidiol ar gyfer canolfan drydanol yn y cyffiniau. Hefyd, gall y dril batri fod yn haws i'w drin trwy gymharu'n uniongyrchol â pheiriant â chebl. Heb gebl pŵer sy'n tarfu ar y gwaith gellir cyflawni'r gwaith yn gyfan gwbl syml a dadlwytho. Mae peiriannau drilio modern di-rym yn bwerus a gellir eu defnyddio ar gyfer pob deunydd. Am waith mwy helaeth, argymhellir bod batri sbâr yn barod i'w ddefnyddio. Mae'r gweithgynhyrchwyr ansawdd adnabyddus yn cynnig ystod gynhwysfawr o ategolion ar gyfer eu peiriannau. Mae hyn yn golygu y gellir ail-brynu pob rhan, pe bai hyn yn angenrheidiol.

mathau o dril

Yn y bôn mae llawer o fathau o beiriannau sydd ar gael yn y fasnach, felly rydych chi'n wynebu cynnig cyfoethog. Cynigir peiriant addas ar gyfer pob pwrpas arbennig. Os ydych chi am drilio tyllau mewn deunyddiau meddal iawn, gallwch ddefnyddio dril llaw llaw. Gydag ychydig o ymdrech ac yn fanwl gywir, gallwch chi hawdd drilio tyllau gyda'r offer llaw. Yn enwedig os yw'r deunydd y mae tyllau i'w drilio yn iawn iawn, mae'r math hwn o beiriant drilio yn addas. Gyda dril llaw, gallwch osod y cyflymder eich hun fel bod y deunydd yn cael ei warchod orau. Mae'r driliau hyn yn cael eu hargymell yn arbennig yn y sector crefftau.

Mae'n haws ac yn fwy effeithlon i drilio gyda pheiriant trydan. Mae'r moduron pwerus a'r torciau da iawn yn rhoi canlyniadau perffaith. Gyda'i gilydd gyda lefelau cyflymder gwahanol, gall y peiriant hwn hefyd drin tasgau gwahanol iawn yn rhwydd iawn. Y mwyaf poblogaidd yw peiriannau sy'n cynnig rheoli cyflymder di-step. A diolch i'r ail drin, gallwch ddefnyddio trydan dril pwysedd da iawn gyda dwy law. Mae hyn yn gwneud pob bwlch yn ddiogel ac yn ddibynadwy. Mae drilio mewn concrid caled neu waith maen yn hawdd iawn gyda swyddogaeth drilio morthwyl. Mae'r dril yn treiddio'n hawdd drwy'r deunydd. Oherwydd y nifer fawr o effeithiau ar y pen drilio, caiff drilio twll ei hwyluso'n fawr. Lle roedd angen ymdrech fawr yn flaenorol gyda pheiriant confensiynol, mae'r gwaith bellach bron yn gyfeillgar i'r plentyn. Yn bennaf, defnyddir y swyddogaeth effaith switchable wrth drilio mewn carreg neu goncrid. Ar gyfer drilio mewn pren neu hefyd mewn metel, nid oes angen swyddogaeth hudolus. Yna gellir ei ymddieithrio yn hawdd trwy blygu lifer.

Os ydych chi eisiau drilio mewn gwaith maen yn unig ac eisiau gweithio ar y gwaith maen, mae'n ddoeth prynu dril morthwyl. Gyda'r peiriant hwn gallwch chi drilio a hefyd yn drydan. Gyda datblygiad pŵer enfawr gallwch chi ddefnyddio a Hammer Rotari mae'r holl waith angenrheidiol yn cael ei wneud yn effeithiol iawn. O'i gymharu â drilio taro, fodd bynnag, mae'r morthwyl drilio yn drymach o bwysau'r peiriant. At y diben hwn, mae'r morthwyl cylchdrool yn cynnig y posibilrwydd o wneud gwaith cysgod egnïol gyda'r peiriant. Hyd yn oed yn ddeunyddiau anoddaf, mae dail morthwyl yn delio yn gyflym ac yn hawdd. Gydag ychydig o ymdrech o gymharu â dulliau gweithio confensiynol, rydych chi'n llwyddo i sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl.

Rhaid ichi roi sylw i hyn wrth brynu peiriant drilio

Yn dibynnu ar ba waith rydych chi'n ei ddefnyddio gyda'r dril dylai'r peiriant newydd ddod â'r perfformiad angenrheidiol. Am y rheswm hwn, dylech roi sylw i wattage y peiriant wrth brynu'r peiriant. Ar gyfer gwaith cerrig a gwaith maen, mae'n ddoeth dewis dril morthwyl neu dril morthwyl. Os yw'r peiriant newydd i'w ddefnyddio ar gyfer gwaith coed, gallwch ddefnyddio swyddogaeth effaith a dril a dewis dyfais safonol. Mewn egwyddor, mae gan y driliau effaith ddisgyn a gwisgo uchel o'i gymharu ag un rheolaidd dril bywyd byrrach. Mae hyn oherwydd y llwythi enfawr y mae'n rhaid i'r peiriant berfformio â swyddogaeth effaith. Heb swyddogaeth effaith gall fod dril dros nifer o flynyddoedd.

Os hoffech weithio'n annibynnol ar y rhwydwaith, argymhellir cronnydd. hwn Bohrmaschinen yn cael eu hail-gasglu o fewn amser byr iawn ac yn darparu perfformiad da. Mae'r batris Li-Ion yn cael eu hailwefru ar unrhyw adeg. Heb gebl pŵer sy'n tarfu arnoch, gallwch chi weithio gyda'r peiriant hwn yn hyblyg iawn. Ac os yw gwaith mwy a mwy helaeth yn cael ei wneud, mae hyn yn hawdd ei wneud gyda'r batri addas newydd. Mae gan lawer o'r gwneuthurwyr offer affeithiwr arbennig, fel bod modd ail-godi'r batris newydd yn hawdd.

Maen prawf prynu hefyd yw pwysau'r peiriant ei hun. ansawdd Bohrmaschinen gyda throsi grym da iawn â phwysau rhwng dau a thri cilogram. Os oes gormod o bwysau gennych, fe welwch hefyd beiriannau ysgafnach nad ydynt yn cyfateb i derfynau perfformiad peiriannau o ansawdd uchel. Os ydych chi wedi dewis peiriant, dylech roi sylw i'r ategolion. Dylai cyllau neu atodiadau dril ychwanegol fod ar gael ar gyfer yr holl waith angenrheidiol. Ac os ydych wedi penderfynu prynu batri, dylech sicrhau bod y batris newydd yn addas ar gyfer y gwneuthurwr. Argymhellir prynu'r ategolion gwreiddiol ar gyfer y peiriant.

ffynonellau prynu

Mae gwahanol bosibiliadau ar gael i'ch newydd dril i brynu. Ar y naill law mae yna ymgynghorwyr arbenigol sydd ar gael i chi a all roi gwybodaeth fanwl i chi ar fanteision ac anfanteision y gwahanol fodelau peiriant. Mae detholiad da o beiriannau hefyd ar gael mewn siopau caledwedd. Wrth brynu yn y siop, dylech bob amser wneud cymhariaeth pris. Yma gallwch gael gwahaniaethau pris gwych, y gallwch eu defnyddio i chi'ch hun.

Os ydych eisoes wedi penderfynu ar fodel peiriant penodol, yna mae'r Rhyngrwyd yn cynnig cyfle da iawn i chi i ddefnyddio'r pris gorau i arbed arian. Mae'r dewis o beiriannau yn fawr iawn ar y Rhyngrwyd. Gan ei fod yn hawdd iawn defnyddio'r cynnig mwyaf ffafriol. Mae llawer o ddarparwyr Rhyngrwyd nawr yn darparu heb gostau llongau ychwanegol. Mae hyn yn gwneud y cynigion yn ddeniadol iawn. Am y rheswm hwn, gallwch ddefnyddio'r fantais pris i chi'ch hun. Os archebwch eich peiriant ar-lein, fe'i darperir o fewn ychydig ddyddiau i'r drws ffrynt. Mwy o arian ac amser na allwch chi gynilo.

Cynhyrchwyr peiriannau a argymhellir

Bohrmaschinen yn cael eu cynnig gan wneuthurwyr gwahanol. Mae'r gwneuthurwyr sy'n cynnig peiriannau o safon uchel, er enghraifft: Makita, Bosch, neu Metabo. Mae Makita yn adnabyddus iawn am y dril morthwyl. Mae'r peiriannau'n bwerus iawn, fel bod modd cyflawni'r holl waith yn gyflym ac yn effeithlon.

Mae'r Bohrmaschinen o Bosch ar gael mewn amrywiadau amrywiol. Mae Bosch yn cynnig ystod eang o beiriannau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i beiriant Bosch addas ar gyfer pob swydd. Mae'r peiriannau o ansawdd uchel ac mae ganddynt fywyd gwasanaeth hir.

Mae Metabo yn hysbys am ei driliau effaith eithriadol. Gyda'r dyfeisiau hyn, gallwch chi wneud pob gwaith o amgylch y gwaith maen yn hawdd ac heb gymhlethdod. Yn y cyfamser, mae llawer o fodelau peiriannau ar gael hefyd fel fersiynau batri. Mae hyn yn eich galluogi i weithio'n fwy hyblyg gyda pheiriant Metabo.

Mae'r gweithgynhyrchwyr peiriannau drilio uchod hefyd yn cynnig ystod eang o ategolion. O ganlyniad, mae bob amser yn bosib prynu rhannau atodol neu rannau sbâr ar gyfer y peiriant.

Dim pleidleisiau eto.
Arhoswch ...