Dydd Mercher, Awst 21, 2019

pleser

pleser

Gallant fod yn orffen diwrnod llwyddiannus neu ddim ond rhoi momentyn arbennig i ni yn ein bywyd bob dydd: symbylyddion. Mae pawb yn cysylltu rhywbeth arall ag ef. Er enghraifft, gwydraid o win, bar o siocled neu goffi.