llogi-brynu

0
917

Beth yw prynu taliadau?

Ein llogi-brynu neu hyd yn oed prynu rhandaliadau yn helpu llawer o bobl nad oes ganddynt arian parod ar gael. Cynigir y math hwn o ariannu i'r cynhyrchion mwyaf amrywiol neu eiddo tiriog. Hyd yn oed am wasanaethau, mae pryniant prynu yn bosibl. Heddiw, ni ellir gwneud dim heb y dechnoleg ddiweddaraf na char newydd. Os na allwch fforddio costau cynnal yr hen gar, mae'n debyg y byddwch wedi meddwl am brynu gwarant. Ond beth mae'n rhaid i un ei gael os yw un am wneud taliad o'r fath o gyfraddau credyd. Mae'n rhaid i chi hefyd gyflawni rhai pethau er mwyn cael y credyd angenrheidiol o gwbl. Yn gyntaf oll, mae'n rhaid ichi droi at fanc.

Bydd pwy sy'n mynd i'r tŷ car i ariannu car newydd fel prynu taliadau, yn wynebu problem yn gyflym. Yn gyntaf oll, mae gwaith cadarn yn anhepgor i roi'r arian hwn ar sail ddiogel. Rhaid i chi gymryd datganiad cyflog cyfredol gyda chi. Hyd yn oed os byddwch chi'n mynd i'r banc, mae angen prawf o'r fath arnoch. Os ydych chi'n hunangyflogedig, mae angen cofnod da arnoch chi. Gall eich ymgynghorydd treth wneud hyn. Os yw popeth yn gywir, bydd y banc yn cofnodi'ch manylion personol. Nesaf, casglir gwybodaeth Schufa. Mae hyn yn digwydd bron mewn amser real heddiw ac felly rydych chi'n gwybod yn syth a yw'n gweithio gyda thalu'r pryniant. Os nad yw pob rhagofyniad yn cael ei gyflawni, gallwch gael a gwarantwr helpu. Mae hyn yn digwydd pan na allwch chi bellach reoli'r rhandaliadau ar gyfer ariannu. Mewn unrhyw achos, dylech bob amser wirio ymlaen llaw a yw'r arian yn cael ei sicrhau o gwbl. Dylai unrhyw un sy'n gwybod na all fforddio arian o'r fath o gwbl, ac eto mae'n dal i geisio cael benthyciad, yn cyflawni twyll a gellir hyd yn oed gael ei gosbi.

Cadwch y taliad mewn cof

Y gwir yw, dylech bob amser fod yn sicr o gael yr holl ddulliau o gael gwared â chyllid neu brynu prynu. Weithiau, fodd bynnag, nid yw'n wahanol. Mae yna lawer o deuluoedd sy'n siarad yn yr Almaen, nad oes ganddynt lawer o arian na gallant gynilo. Serch hynny, efallai y bydd y teuluoedd hyn am fwynhau gwyliau gwych neu brofi rhywbeth gwahanol. Yna, mae pryniant talu allan yn opsiwn da i sicrhau eich hun ac efallai treulio amser braf neu, yn olaf, gael rhywbeth newydd. Mae llawer o gwmnïau'n gwneud hyn hefyd. Efallai y bydd angen llawer o arian ar y cwmnïau hyn sydd wedi'u sefydlu neu sydd eisoes wedi'u sefydlu. Rhaid gwneud cais am fenthyciad hefyd. Nawr gall fod nad yw benthyciad yn cael ei ganiatáu ar unwaith. Yn yr achos hwn ni ddylech anobeithio. Weithiau bydd penderfyniadau o'r fath yn cymryd mwy o amser. Nid yw hyn mor dda, ar gyfer yr un sydd angen y credyd, ond mae'n dal i gael ei bwyso ar bob ochr. Gall unrhyw un sydd bellach yn derbyn ymrwymiad gan y banc i brynu pryniant fod yn ffodus. Yn fuan, gallwch gael y cynnyrch a ddymunir gan y credyd Brynu. Ar gyfer nifer o fanwerthwyr ar-lein mae pryniant prynu eisoes wedi'i gynnig. Ni all y rhan fwyaf o bobl fforddio arian parod mwyach. Yn anffodus, mae hyn yn digwydd yn aml iawn heddiw. Os yw taliad o'r fath yn bosibl, mae llawer o'r bobl yn fwy na hapus. Gallwch chi wobrwyo rhywbeth wych neu brynu teledu newydd. Gall prynu ceginau hefyd gael ei orchuddio gan bryniant prynu. Heddiw, mae'n gweithio'n eithaf da. Mae angen un yn unig gwybodaeth gadarnhaol Schufa ac ni ddylai unrhyw beth sefyll yn y ffordd y mae'r prosiect. Felly gallwch chi brynu rhywbeth gwych.

Rating: 5.0/ 5. O bleidlais 1.
Arhoswch ...